Met de brandpreventie van H. den Haan

zal het nooit te warm worden onder uw voeten